भाद्र १९ पाल्पा 

पाल्पा जिल्ला प्रसासन कार्यालयले  जिल्ला भित्रको जनजीवन लाई मध्यनजर गर्दै  जिल्ला भित्र हुने गतिविधिलाइ सहज गर्ने तर अन्तर जिल्ला बाट जिल्ला प्रबेश गर्ने गतिविधिलाइ भने कडाई गरिने तयारी गरेको छ | 

 

Comments

Leave a comment